English

Hiện có 0 Sản phẩm

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Công nghệ An toàn Việt Nam.

Văn phòng chính
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 169, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
LIên hệ: Mrs. Nguyễn Lệ Mỹ - Email: my.nguyen@vietsafe.com.vn
Điện thoại: 04-3793 1355 / 3783 4392 Fax: 04-3793 1344
E-mail: sales@vietsafe.com.vn; info@vietsafe.com.vn tin nhanh
Chi Nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 400, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3 624 528 Fax: 0511-3 624 529
E-mail: info.dn@vietsafe.com.vn tin moi
Văn phòng đại diện HCM
Địa chỉ: Số 1, đường Hoa Lài, phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-3602 0754
Fax: 08-3990 4370
E-mail: info.hcm@vietsafe.com.vn tin tuc 24h
043 793 1355043 793 1344

Đối tác