English

Hiện có 0 Sản phẩm

 • TUYỂN DỤNG

  TUYỂN DỤNG

  • Quản lý thi công dự án: 03 người; Nhân viên kinh doanh: 03 người
  • Kỹ sư thiết kế cơ điện, phòng cháy chữa cháy: 03 người; Kỹ thuật: 04 người
  • Nhân viên nhập khẩu: 02 người; Kế toán công nợ: 01 người
  • Lái xe giao hàng: 01 người

  Chi tiết ...
043 793 1355043 793 1344

Đối tác