Cart

Liên hệ

Office address:

7th floor, multi-purpose building 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam

DA NANG BRANCH

No. 80 Pham Tuan Tai Street, Khuê My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam

HO CHI MINH CITY REPRESENTATIVE OFFICE

No. 29, Street 37, Southeast Residential Area, Quarter 5, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN TOÀN VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102710753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/04/2008
Người đại diện theo pháp luật: LÊ MẠNH DŨNG